Na wielkopolskim odcinku A2 jeszcze bezpieczniej!

24.10.2014

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu otrzymał od spółek Autostrada Wielkopolska SA oraz Autostrada Eksploatacji SA sprzęt niezbędny do ratowania ludzkiego życia.

Dziś w siedzibie Autostrady Eksploatacji SA doszło do oficjalnego przekazania 6 plecaków ratowniczych, które będą wykorzystywane przez inspektorów WITD Poznań w czasie pełnienia obowiązków służbowych na wielkopolskim odcinku autostrady A2.

Plecaki ratownicze są w pełni wyposażone w profesjonalny sprzęt niezbędny w sytuacjach ratowania ludzkiego życia. Zawierają m.in. opaski, opatrunki, folie izotermiczne, maski, szyny, kołnierze ortopedyczne dla dzieci i dorosłych, latarki czołowe oraz trójkąty ostrzegawcze.

Jak podkreśla Sławomir Nastał Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – "Wielkopolscy Inspektorzy wykonujący czynności kontrolne na autostradzie bardzo często są pierwszą służbą mogącą udzielić pomocy poszkodowanym w wypadkach. Sprzęt otrzymany od przedstawicieli Autostrady Wielkopolskiej jest niezbędnym elementem wyposażenia samochodów inspekcyjnych umożliwiającym niezwłoczne podjęcie akcji ratunkowej i zabezpieczenia miejsca wypadku. Wielkopolscy inspektorzy przeszli specjalistyczne szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wykorzystując przekazany dzisiaj sprzęt będą w stanie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach. Plecaki ratunkowe znajdą się na wyposażeniu samochodów w Poznaniu oraz w Koninie, które realizują czynności kontrolne m.in. na wielkopolskim odcinku autostrady A2. Podjęte działania są kolejnym krokiem mającym na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na wielkopolskim głównym szlaku komunikacyjnym."

"Autostrada Wielkopolska regularnie angażuje się w kampanie i projekty społeczno-edukacyjne, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa na polskich i europejskich drogach. Cieszy nas bardzo, że i tym razem możemy wspólnie z Autostradą Eksploatacją SA wesprzeć służby, które czuwają nad bezpieczeństwem kierowców" – dodaje Zofia Kwiatkowska, rzecznik prasowy Autostrady Wielkopolskiej SA.

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.