Finał I edycji programu stypendialnego A2 DO KARIERY Uniwersytetu Ekonomicznego i Autostrady Wielkopolskiej SA

26.06.2013

Przez sześć miesięcy trójka studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pod okiem ekspertów z UEP oraz AWSA, zgłębiała tematykę dotyczącą zasad funkcjonowania autostrad w Polsce oraz ich wpływu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Stypendyści projektu „A2 do kariery” – aktywnie uczestnicząc w pracach specjalistów AWSA, mieli możliwość skonfrontowania wiedzy z praktyką oraz przyjrzenia się funkcjonowaniu firmy.

Program stypendialny, który uruchomiliśmy we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym, wzorem amerykańskich uczelni biznesu m.in. Uniwersytetu Harvarda czy Uniwersytetu w Fairfield, zakłada łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną. Celem naszego projektu było pokazanie realnych a nie książkowych zasad działania naszej Spółki – pierwszego i największego koncesjonariusza na polskim rynku autostradowym. Studenci mieli okazję poznać funkcjonowanie autostrady od tzw. „kuchni” – komentuje Zofia Kwiatkowska, Rzecznik Prasowy Spółki AWSA.

Studenci otrzymywali stypendium w wysokości 1200 zł wypłacane w cyklach miesięcznych od stycznia do czerwca 2013 r.

Stypendium pierwszej edycji projektu „A2 do kariery” otrzymali:
• Marika Krolik (studentka III roku ekonomii UEP)
• Robert Rosochowicz (student I roku ekonomii UEP)
• Magdalena Rudzińska (studentka III roku ekonomii UEP)

Aby zostać stypendystą Autostrady Wielkopolskiej SA należało przygotować krótki materiał video dotyczący zagadnienia wpływu autostrad na bezpieczeństwo. Oceniane były przede wszystkim wkład merytoryczny i kreatywność.

Wyniki pracy studentów zostały zaprezentowane szerszej publiczności za pośrednictwem kanałów Autostrady Wielkopolskiej SA oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w social media (http://www.facebook.com/AutostradaWielkopolska oraz http://http://www.facebook.com/uepoznan).

Edukując studentów chcemy rozmawiać w ich naturalnym środowisku. Wybraliśmy portale społecznościowe: Facebook i YouTube kierując się ich pozycją i popularnością wśród młodych ludzi. W konsekwencji powstały cztery bardzo ciekawe materiały filmowe oraz równie interesujący making of programu – dodaje Zofia Kwiatkowska, Rzecznik Prasowy Spółki AWSA

Filmiki relacjonujące prace stypendystów:
1. Podsumowanie teoretycznej części prac stypendystów: http://tiny.pl/hsjwz 
2. Spółka Autostrada Wielkopolska SA w oczach stypendystów: http://http://tiny.pl/hsjch
3. Eksploatacja Autostrady Wielkopolskiej: http://http://tiny.pl/hsjcx
4. Wpływ koncesyjnej A2 na życie społeczności lokalnych: http://http://tiny.pl/hsjcm
5. Making of programu - wkrótce dostępny

Stypendium zorganizowane zostało w ramach współpracy Spółki AWSA z Klubem Partnera UE w Poznaniu, którego jest członkiem od 2010 roku. Klub Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego to prestiżowe grono wiodących przedsiębiorstw i instytucji ważnych dla gospodarki Wielkopolski i kraju.

Opiekunami merytorycznymi programu byli: dr Zbigniew Bentyn z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Lidia Szyfter reprezentująca Organizatora czyli Spółkę Autostrada Wielkopolska SA.

 

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.