Autostrada Wielkopolska w Programie Etycznym Global Compact Poland

08.12.2017

4 grudnia w siedzibie Kulczyk Investments 11 spółek z Grupy KI przystąpiło do Programu Etycznego Global Compact Poland. Tym samym przyjęły one kierunek rozwoju w oparciu o przestrzeganie zasad etycznych i zrównoważonego rozwoju oraz przydatne narzędzie ich implementacji i weryfikacji. Jedną ze spółek wchodzących w skład Grupy jest Autostrada Wielkopolska.

Program Etyczny Global Compact Poland to zestaw zasad, którymi powinny kierować się firmy działające w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, opracowany m.in. na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka, Celów Zrównoważonych Rozwoju ONZ oraz 10 zasad United Nations Global Compact

Do grona sygnatariuszy Standardu wypracowanego przez Global Compact Poland i partnerów biznesowych przystąpiły:

 • Autostrada Wielkopolska S.A.,
 • Autostrada Wielkopolska II S.A.,
 • Autostrada Eksploatacja S.A.,
 • Polenergia S.A.,
 • Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.,
 • CIECH S.A.,
 • CIECH Pianki,
 • CIECH Sarzyna,
 • CIECH Vitrosilicon,
 • CIECH Soda Polska,
 • CIECH Soda Romania.

Podpisanie Standardu przez spółki Kulczyk Investments było pierwszym tego typu działaniem wewnątrz Grupy KI. Stworzony przez Global Compact Network Poland Standard Programu Etycznego jest unikalnym narzędziem zarządzania na świecie.

Kulczyk Foundation jest jednym z najważniejszym liderów projektu „Standard Etyki w Polsce”, już w zeszłym roku przystąpiła do programu. Od tej pory Fundacja aktywnie współtworzy Standard oraz konsekwentnie wyznacza sobie nowe, ambitne cele. Priorytetem było właśnie włączenie w działania Programu wszystkich spółek z Grupy Kulczyk.

Warsztaty dla specjalistów ds. etyki i compliance oraz prace wewnątrz spółek zaowocowały przyjęciem Standardu jednym głosem. Jak podkreśla Prezes Fundacji, Dominika Kulczyk:

„Nie zapominamy, że najważniejszy jest człowiek. Dlatego dla Grupy Kulczyk Investments tak istotna jest etyka biznesowa, która na stałe wpisana jest w naszą strategię inwestycyjną i codzienną pracę. Nie wyobrażam sobie, aby można było cokolwiek tworzyć bez wsparcia wspólnie zaangażowanych osób i poszanowania praw oraz potrzeb człowieka”.

W ramach Programu „Standard Etyki w Polsce” Dominika Kulczyk - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, członek Rady Programowej Global Compact Network Poland oraz ambasador obszaru standardy etyczne i prawa kobiet w biznesie, aktywnie współtworzy i włącza się w działania grupy roboczej ds. równości i różnorodności w miejscu pracy.

Już 12 grudnia Global Compact wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zapraszają na konferencję „Standardy Etyczne i Prawa Kobiet w biznesie”, która będzie podsumowaniem tegorocznych działań programu „Biznes i prawa człowieka – Standard Etyki w Polsce”.

W przyszłym roku, w ramach międzynarodowej inicjatywy UN Global Compact i UN Women, planowane jest wydarzenie: „Ring the bell for gender equality” współorganizowane z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.