A2, ŻE BEZPIECZNIE - nowy program społeczno-edukacyjny Autostrady Wielkopolskiej i Szkoły Auto Skoda.

10.01.2013

Od 14 stycznia rusza nowy program społeczno-edukacyjny Autostrady Wielkopolskiej we współpracy ze Szkołą Auto Skoda, pod honorowym patronatem Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

• Program „A2, że bezpiecznie” ma na celu propagowanie wiedzy na temat zasad bezpiecznej jazdy ze szczególnym uwzględnieniem ruchu na autostradach.
• W ramach programu zostały wyodrębnione 4 sekcje prezentujące najważniejsze czynności jakie kierowca powinien wykonać przed zimową podróżą autem.
• W obrębie każdej sekcji będą przekazywane treści edukacyjne  za pośrednictwem kanałów online, social media Autostrady Wielkopolskiej, Szkoły Auto Skoda oraz mediów patronackich.
• Program zakłada szereg konkursów niosących edukacyjne treści. Główną nagrodą jest 10 pełnych szkoleń „Safe Driving” w Szkole Auto Skoda oraz zestawy zimowych akcesoriów samochodowych. Konkursy będą  prowadzone w kanałach social media AWSA oraz mediach patronackich. 
• Akcja będzie prowadzona przez okres ferii zimowych 2013r. tj. od 14 stycznia do 24 lutego.  Koncesyjna A2 w tym czasie będzie główną arterią komunikacyjną dla wszystkich wybierających się na urlop zagranicą.
• Patronat medialny nad programem „A2, że bezpiecznie” objęła Gazeta Wyborcza, gazeta.pl., magazyn FLOTA, moto.pl, Telewizja WTK, epoznan.pl. Patronat honorowy Komeda Miejska Policji w Poznaniu. 

Informacje dodatkowe:

Kontekst programu A2, że bezpiecznie:
• Wg danych Komisji Europejskiej:  wskaźnik  ofiar na polskich drogach jest najwyższy w całej Unii Europejskiej. Liczba zabitych w Polsce stanowi aż 14% ogólnej liczby na drogach UE.
• Wg raportu NIK za 2011r. najczęstsze przyczyny wypadków to:
1. Zły stan techniczny infrastruktury drogowej
2. Nieprawidłowe przygotowanie kierowców
3. Zły stan techniczny pojazdów
4. Niedostosowanie prędkości do warunków na drodze
5. Niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami. 

Program „A2, że bezpiecznie” jest kontynuacją dotychczasowej polityki AWSA związanej z bezpieczeństwem podróżujących koncesyjnym odcinkiem A2:
• 24h system  informowania kierowców: całodobowy numer alarmowy +48 61 83 83 112, infolinia dla kierowców +48 504 422 022, email: infolinia@awsa.pl, profile na Facebooku oraz Twitterze informujące o bieżącej sytuacji drogowej na autostradzie. Od 14 stycznia na profilu AWSA na Twitterze będą przekazywane także komunikaty pogodowe.
• Infrastruktura 255 km, nowoczesnej autostrady, m.in.: 22 w pełni wyposażone Miejsca Obsługi Podróżnych, 10 stacji benzynowych (zlokalizowane średnio co 50 km wzdłuż autostrady po jednej i drugiej stronie), sieć gastronomiczna, kolumny alarmowe co 2 kilometry wzdłuż autostrady, blisko 200 różnego rodzaju przejść i przepustów dla zwierząt, setki kilometrów ogrodzeń.
• Całodobowe Centrum Zarządzania Autostradą odpowiedzialne za bieżące utrzymanie autostrady A2 do granicy z Niemcami. W użyciu 41 solarek, które w 2012r. do właściwego i bezpiecznego utrzymania koncesyjnego odcinka autostrady A2 zużyły blisko 4 250 ton soli.

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.