Zwolnienie z opłaty za przejazd pojazdów z Ukrainy - Autostrada Wielkopolska SA

Każdy kilometr ma znaczenie

wróć

Zwolnienie z opłaty za przejazd pojazdów z Ukrainy

03-03-2022

Informacje prasowe

W związku z pojawiającymi się zapytaniami, przypominamy, że zgodnie decyzją Spółki Autostrada Wielkopolska, podjętą w porozumieniu i współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, zwolnione z opłat za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 (Świecko-Konin) są pojazdy osobowe zarejestrowane w Ukrainie, tzn. posiadające ukraińskie tablice rejestracyjne.

Inne przejazdy, takie jak transport humanitarny, medyczny lub przewóz uchodźców, organizowane przez organizacje rządowe, samorządowe lub non-profit, także mają możliwość uzyskania zwolnienia z opłat. Warunkiem koniecznym jednak jest wcześniejsze (min. 24 godziny przed wyjazdem) ustalenie szczegółów przejazdu ze Spółką i uzyskanie potwierdzenia zwolnienia z opłaty.

Zgłoszenie takiego przejazdu prosimy przesyłać za pośrednictwem infolinii Autostrady Wielkopolskiej infolinia@mail.autostrada-a2.pl lub ua@awsa.pl . Zgłoszenie powinno zwierać:
1.    Nazwę instytucji/organizacji realizującej pomoc humanitarną
2.    Dane kontaktowe (adres e-mail, tel. Kontaktowy)
3.    Nr rejestracyjne pojazdów przewożących pomoc humanitarną
4.    Planowany termin raz trasę przejazdu pojazdów przewożących pomoc humanitarną
5.    Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Organizacji
Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z uzyskaniem zwolnienia z opłat.
 

Uwaga: Przesłanie zgłoszenia na adres infolinii nie jest równoznaczne z uzyskaniem zwolnienia z opłat. Należy zaczekać na potwierdzenie pozytywnego rozpatrzenia wniosku ze strony Spółki lub dalsze instrukcje.