Myślimy szeroko

wróć

Nowe stawki opłat na Autostradzie A2

19-02-2020

Informacje prasowe

Od 2 marca 2020 roku zmianie ulegają stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin. Nowy cennik odzwierciedla realne koszty utrzymania autostrady wynikające z realizacji niezbędnych inwestycji poprawiających komfort i bezpieczeństwo podróżnych, obsługi kredytów, a także z powodu mocno rosnącej inflacji. Kolejnym etapem podnoszenia jakości Autostrady Wielkopolskiej po zakończeniu rozbudowy obwodnicy Poznania, będzie projekt elektronicznego systemu poboru opłat na bramkach przy zastosowaniu odczytu tablic rejestracyjnych tzw. videotollingu oraz program lojalnościowy dla kierowców. 

Zmiana stawek opłat za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem A2 będzie wprowadzona 2 marca 2020 roku  o godz. 6.00 rano. Obowiązująca od tego dnia stawka za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem, zawierająca 23 proc. podatku VAT, będzie wynosić:

  • 22 PLN - Kat. 1 (motocykle i pojazdy osobowe o dwóch osiach)
  • 33 PLN - Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami)
  • 50 PLN - Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami)
  • 77 PLN - Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami)
  • 220 PLN - Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne)

Zmiana stawki opłat dla kategorii 1 (motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach) oraz kategorii 5 (pojazdy nienormatywne) jest pierwszą od dwóch lat zmianą cennika. W przypadku pozostałych kategorii zmiana opłat jest drugą realizowaną w ostatnich sześciu latach. Koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian.

Zwiększająca się presja inflacyjna powoduje konieczność zmiany cennika, bowiem poziom stawek kształtowany jest w oparciu o realne koszty utrzymania autostrady, obsługi kredytów oraz wieloletni plan remontowy i inwestycyjny. Z danych GUS wynika, że inflacja w styczniu 2020 roku osiągnęła poziom najwyższy od ponad 8 lat i wyniosła 4,4 proc. r/r. W ostatnich dwóch latach doszło do dużego, skokowego wzrostu cen realizacji obiektów drogowych. Najbardziej wzrosły ceny robót ziemnych i podbudów, aż o blisko 10 proc. Ostatnie trzy lata to też duży wzrost wynagrodzeń w sektorze prywatnym, aż o blisko 14 proc. Z kolei najnowsze badanie Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH informuje o znacznym wzroście oczekiwań inflacyjnych. 88 proc. respondentów oczekuje utrzymania poziomu inflacji lub nawet jej przyspieszenia. 

Autostrada Wielkopolska rozpoczęła dialog techniczny z Ministerstwem Infrastruktury, którego efektem ma być wprowadzenie elektronicznego systemu poboru opłat na bramkach przy zastosowaniu odczytu tablic rejestracyjnych tzw. videotolling. Tego typu projekt wymaga dopełnienia czasochłonnych, ściśle określonych procedur oraz uzgodnień między wieloma stronami. Jego wprowadzenie możliwe jest jeszcze w tym roku, co znacznie ułatwi podróż wszystkim kierowcom. 

Naszą ambicją jest podnoszenie jakości Autostrady Wielkopolskiej, by była wciąż najnowocześniejszą autostradą w Polsce. Większą wygodę i szybszy przejazd przez bramki zapewni wprowadzenie płatności zbliżeniowych na Punktach Poboru Opłat. Użytkownicy nowoczesnych aut elektrycznych nie będą obawiali się już dalekich podróży autostradą, bowiem większość Miejsc Obsługi Podróżnych od Konina aż po Świecko, zostanie wyposażonych w stacje ładowania aut elektrycznych. Dla tych, którzy regularnie jeżdżą naszą autostradą chcemy w tym roku wprowadzić program lojalnościowy i w ten sposób nagrodzić wszystkich, którzy często korzystają z naszych usług. Szczegóły programu podamy w najbliższych miesiącach. – zapowiada Krzysztof Andrzejewski, Członek Zarządu Autostrady Wielkopolskiej. 

Największą inwestycją realizowaną obecnie przez Autostradę Wielkopolską jest rozbudowa obwodnicy Poznania, której koszt sięga 202 mln PLN. To pierwszy w Polsce tak ogromny projekt realizowany „pod ruchem”. Od 20 grudnia 2019 roku autostradowa obwodnica stolicy Wielkopolski na odcinku 16 km, pomiędzy węzłami Poznań Zachód – Poznań Krzesiny ma już przejezdne po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Ten etap inwestycji został zrealizowany pół roku szybciej niż pierwotnie zakładano. Przejezdność 3-pasmowej autostradowej obwodnicy nie oznacza końca jej rozbudowy. Wiosną tego roku będą realizowane pozostałe prace. Rozbudowane zostaną m.in. istniejące i dobudowane nowe ekrany akustyczne tam, gdzie wymagają tego przepisy związane z zabezpieczeniem przed hałasem generowanym przez ruch. Powierzchnia ekranów wzrośnie blisko 3-krotnie i wyniesie ponad 28 tys. m2. Wymienione będą bariery drogowe na węzłach autostradowych, a także zostanie dokończona wymiana oznakowania. Ważną zmianą poprawiającą bezpieczeństwo kierowców będzie uruchomienie w tym roku systemu zarządzania ruchem. Dziesięć tablic zmiennej treści na odcinku od Gołusek do Nagradowic, będzie na bieżąco informowało o sytuacji na drodze. Rozbudowa autostradowej obwodnicy Poznania jest niezwykle ważna dla wielu milionów kierowców aglomeracji poznańskiej, którzy z obwodnicy stolicy Wielkopolski korzystają bezpłatnie. To najlepszy przykład trwałego dostarczania przez Autostradę Wielkopolską najwyższej jakości usługi autostradowej.

Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Wielkopolska II SA to międzynarodowe spółki koncesyjne odpowiedzialne za budowę i eksploatację autostrady A2 ze Świecka do Konina, o długości 255 km, która jest największą inwestycją w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w tej części Europy. Przedsięwzięcia prowadzone przez obie koncesyjne spółki okazały się dużym sukcesem tj. projektami zrealizowanymi na czas    i w ramach założonych budżetów, uzgodnionych ze stroną publiczną oraz bankami, bez dotacji unijnych i bez dofinansowania ze strony Skarbu Państwa. Główni akcjonariusze Autostrady Wielkopolskiej SA oraz Autostrady Wielkopolskiej II SA to międzynarodowy fundusz Meridiam oraz KI One SA.