Myślimy szeroko

Postaw na OdBlask

Nowa kampania edukacyjna Autostrady Wielkopolskiej SA. obrazująca zgubne skutki niestosowania odblasków.

Czy mandat w wysokości 500 zł za brak elementów odblaskowych to wystarczający powód do ich zakładania?
Jak pokazać, że odblaski widoczne są już z odległości co najmniej 150 metrów a gdy ich nie ma odległość ta maleje do zaledwie 20 metrów? Nowa kampania edukacyjna Autostrady Wielkopolskiej SA (AWSA) „Postaw na odBLASK… zanim trafisz na pomnik” zwraca uwagę, że brak elementów odblaskowych może bezpośrednio zaprowadzić na… pomnik. I nie o pomnik za zasługi tu chodzi…
Patronat honorowy nad akcją objęła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Postaw na OdBlask
postawnaodblask.png

29-11-2014

POSTAW NA ODBLASK… ZANIM TRAFISZ NA „POMNIK”!

Więcej
odblask_3.jpg

24-10-2013

A2, ŻE BEZPIECZNIE! POSTAW NA ODBLASK!

Więcej