Źródła finansowania - Autostrada Wielkopolska SA

Każdy kilometr ma znaczenie

Źródła finansowania

Koncesyjna autostrada A2 ze Świecka do Konina jest największym przedsięwzięciem infrastrukturalnym w Polsce zrealizowanym w systemie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Wykonanie tego skomplikowanego i długoterminowego projektu było możliwe dzięki umowie koncesyjnej zawartej z rządem RP w 1997 roku na okres 40 lat. Integralną częścią umowy z rządem jest plan finansowy wraz z wykazem źródeł finansowania dwóch koncesyjnych odcinków autostrady A2, z podziałem na poszczególnych koncesjonariuszy, tj. spółkę Autostrada Wielkopolska SA oraz spółkę Autostrada Wielkopolska II SA.

 

A2 NOWY TOMYŚL - KONIN (149 KM)

Struktura finansowa projektu w dniu 30.10.2000 r. (podpisanie dokumentów zamknięcia finansowego)

 

W październiku 2000 r. Autostrada Wielkopolska SA podpisała plan finansowy stanowiący integralną część Umowy Koncesyjnej zawartej z rządem, określający koszty realizacji Projektu A2 na Odcinku Nowy Tomyśl – Konin (149 km).

Całkowity koszt realizacji projektu to 875 milionów EUR, w tym:

 • 637,5 mln EUR (73%) to bezpośrednie koszty budowy i projektowania czyli stała cena ryczałtowa za całość "inwestycji pod klucz" czyli w pełni wyposażonej i przygotowanej do eksploatacji autostrady;
 • 237,5 mln EUR (27%) to ujęte w planie finansowym, m.in.
  • koszty przygotowania eksploatacji autostrady i zakupu odpowiedniego wyposażenia, wynagrodzenie Operatora za usługi utrzymania i eksploatacji autostrady w okresie budowy,
  • opłaty z tytułu udzielenia kredytów oraz odsetki od obcych źródeł finansowania,
  • czynsz dzierżawny w trakcie budowy i opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu udzielenia gwarancji (razem 11 mln EUR),
  • opłata koncesyjna zapłacona na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 9 mln EUR,
  • wynagrodzenie doradców prawnych, podatkowych, finansowych oraz ds. ruchu zarówno Koncesjonariusza, jak i banków kredytujących przedsięwzięcie,
  • kwoty zgromadzone, a nie wydatkowane do końca 2004 r. na obsługę części odsetek;