Ochrona środowiska - Autostrada Wielkopolska SA

Każdy kilometr ma znaczenie

Ochrona środowiska

Polityka środowiskowa AWSA II wynika ze świadomej troski o środowisko naturalne. Dążymy
do tego aby być przedsiębiorstwem działającym w pełnej harmonii ze środowiskiem
naturalnym, wyznając zasadę zrównoważonego rozwoju.