powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu – zabezpieczenie miejsc potencjalnie niebezpiecznych

Realizacja robót polegających na zabezpieczeniu miejsc mogących stanowić zagrożenie ruchu na autostradzie płatnej A2 Na odcinku Nowy Tomyśl – Konin, z wyłączeniem odcinka km 155+870 – 179+700.

Autostrada Wielkopolska S.A. z siedzibą w Poznaniu w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym wykonania robót polegających na zabezpieczeniu miejsc mogących stanowić zagrożenie ruchu (instalacja dodatkowych odcinków barier ochronnych) na odcinku Nowy Tomyśl – Konin z wyłączeniem odcinka pomiędzy km 155+870 (węzeł Poznań Zachód) i km 179+700 (węzeł Poznań Wschód), informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego, zakres prac, zasady przetargu oraz terminy znajdują się w załącznikach poniżej.