powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Wymiana oświetlenia i remont wiaty na PPO Lądek (235 km A2)

W czwartek, 11 maja rozpocznie się remont wiaty na PPO Lądek (235 +500 km A2). Podczas prac czasowo będą zamykane poszczególne pasy ruchu. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Prace będą polegały między innymi na modernizacji oświetlenia – dotychczas stosowane oprawy zostaną zastąpione bardziej ekologicznymi LED. Modernizacji zostanie poddane także zadaszenie wiaty na Placu Poboru Opłat Lądek. Wiąże się to z czasowym wyłączeniem z użytkowania poszczególnych pasów ruchu na 5-10 dni, w zależności od zakresu prac w danym miejscu.

Aby zminimalizować uciążliwość remontu dla kierowców, prace podzielono na etapy, w taki sposób, aby jednorazowo wyłączać z użytkowania maksymalnie dwa pasy ruchu z 14 dostępnych. Podczas remontu mogą pojawić się także utrudnienia dla ruchu pojazdów ponadnormatywnych, jednak przejazd będzie możliwy.

Wstępnie czas realizacji remontu wiaty na PPO Lądek planowany jest na ok 2,5 miesiąca od momentu rozpoczęcia. Autostrada Wielkopolska zobowiązała wykonawcę do terminowej realizacji. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że trudne warunki pogodowe mogą mieć wpływ na czas wykonywania robót.