powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Remont nawierzchni – zamknięcie łącznicy zjazdowej na węźle Poznań Zachód w kierunku S5 i S11 od strony Świecka

Od 21 kwietnia br. w związku z remontem nawierzchni w okolicy Placu Poboru Opłat w Gołuskach zamknięty zostanie wjazd na MOP Konarzewo (ok. 151 km A2 kierunek Warszawa) oraz łącznica węzła Poznań Zachód od strony Świecka w stronę Piły i Wrocławia. Objazd poprowadzony zostanie przez węzeł Poznań Komorniki. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

21 kwietnia planowane jest rozpoczęcie prac remontowych nawierzchni na nitce południowej autostrady między km 150 a 154 km A2 (kierunek Warszawa). W czasie trwania tego etapu zamknięty zostanie MOP Konarzewo po południowej stronie A2 oraz łącznica zjazdowa od strony Świecka na trasy S11 oraz S5. Kierowcy jadący z kierunku Świecka i chcący zjechać na węźle Poznań Zachód w kierunku Piły lub Wrocławia będą musieli skorzystać z objazdu.

Objazd poprowadzony zostanie przez węzeł Poznań Komorniki – kierowcy jadący od strony Świecka i chcący zjechać na S5 lub S11 będą proszeni o skorzystanie z węzła Poznań Komorniki, na którym będą mogli zawrócić na A2 w kierunku zachodnim i na węźle Poznań Zachód skorzystać ze zjazdu.

Dla ruchu zostanie wyłączona tylko jedna łącznica – zjazdowa dla kierunku jazdy z Świecka. Pozostałe łącznice węzła Poznań Zachód będą otwarte.

Czas wykonania tego etapu robót jest planowany na ok 18 dni. Spółka zobowiązała wykonawcę do terminowej realizacji prac. Warunki atmosferyczne, silny wiatr, opady deszczu itp. mogą wpłynąć na czas ich realizacji.

 

Remont nawierzchni – zamknięcie łącznicy zjazdowej na węźle Poznań Zachód w kierunku S5 i S11 od strony Świecka