powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Obiekty Mostowe

REALIZACJA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH: WIADUKTU WA39 I WA39A (KM 209+313) I/LUB MOSTU MA52 (KM 225+587) ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU AUTOSTRADY A2

Autostrada Wielkopolska S.A. z siedzibą w Poznaniu, spółka pełniąca funkcję zarządcy autostrady płatnej A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin, informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego mającego na celu wybór wykonawcy robót polegających na przebudowie obiektów mostowych: wiaduktu WA39 i WA39a (km 209+313) i/lub mostu MA52 (km 225+587) zlokalizowanych w ciągu autostrady A2.

Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego, zakres prac, zasady przetargu oraz terminy znajdują się w załącznikach poniżej.