powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Autostrada Wielkopolska S.A. informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego mającego na celu wybór wykonawcy robót polegających na dobudowie trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach wraz z naprawą konstrukcji jezdni oraz pracami towarzyszącymi na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód (km 168+700 – 179+700) oraz na remoncie nawierzchni na węzłach Poznań Luboń (km 163+835) i Poznań Wschód (179+970) wraz z pracami towarzyszącymi.

Spółka Autostrada Wielkopolska S.A. informuje o prawidłowym numerze konta bankowego, na który należy wnieść opłatę za udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 63 1140 1124 0000 5984 1900 1013.

Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w dokumencie poniżej.