powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Międzynarodowa Konferencja Współczesne Oblicza Bezpieczeństwa BRD – Ratownictwo – Pierwsza Pomoc

Ponad 300 przedstawicieli policji, wojska, strażników miejskich, służb specjalnych zarządców dróg, ratowników medycznych a także firm i instytucji, które dążą do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce wzięło udział w XVIII Międzynarodowej Konferencji „Współczesne Oblicza Bezpieczeństwa BRD – Ratownictwo – Pierwsza Pomoc”. Nie zabrakło na niej także omówienia naszego wkładu w edukację kierowców – nauka jazdy po autostradach i drogach szybkiego ruchu podczas Kursu jazdy na autostradzie była jednym z tematów poruszanych na konferencji.

Głównymi modułami konferencji były bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce oraz ratownictwo medyczne, jako stały element BRD. Szeroko omawiano współpracę służb z kierowcami i ich skutecznej edukacji w zakresie skutecznej pomocy. Nie zabrakło także tematów związanych z ekologią, transportem nieemisyjnym, nowoczesnymi funkcjami pojazdów i inteligentnymi systemami transportowymi czy edukacją kierowców 50+. Organizatorzy zadbali także o moduły poświęcone prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu i narkotyków. To niestety w naszym kraju temat nadal aktualny.

Mieliśmy przyjemność omówić dotychczasowe osiągniecia w szkoleniu kierowców z technik jazdy po autostradach i drogach szybkiego ruchu w ramach Kursu jazdy na autostradzie. Ten program, uruchomiony w 2021 roku, od początku działania cieszy się powodzeniem wśród młodych kierowców i uznaniem gremiów i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce.
Konferencję zorganizowało Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego a patronat nad nią objęły między innymi Komisja Europejska oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Autostrada Wielkopolska wraz z Autostradą Eksploatacją, były Parterami wydarzenia. Konferencja odbyła się 7 grudnia 2023 roku.