powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Gramy razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

W tym roku, po raz kolejny, wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i organizację zbiórek. Autostrada Wielkopolska nie tylko przekazała środki finansowe Sztabowi WOŚP przy Politechnice Poznańskiej, ale także umożliwiła darmowy przejazd wolontariuszy Sztabu do Centrali Orkiestry w Warszawie.

Już w niedzielę, 29 stycznia odbędzie się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcję ponownie włączyła się Autostrada Wielkopolska SA, która została Partnerem Sztabu WOŚP działającego przy Politechnice Poznańskiej.

Tegoroczny finał WOŚP ruszy pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla małych i dużych”, a pieniądze zebrane podczas akcji zostaną w całości przeznaczone na:
• urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
• analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
• analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
• zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
• systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń
• komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.

Pomóc możecie na różne sposoby – licytując, zostając wolontariuszem lub dokładając swoją cegiełkę wsparcia w dniu Wielkiego Finału , 29 stycznia. Dbajmy o siebie nawzajem!

Wierzymy, że w tym roku uda się pobić kolejny rekord w historii WOŚP!