O firmie

Sebastian Kulczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Autostrada Wielkopolska SA
Autostrada Wielkopolska II SA

Menedżer. Z Grupą Kulczyk Investments jest związany od 2010 roku. W grudniu 2013 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu (Chief Executive Officer). Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także w London School of Economics. W latach 2009–2010 pracował w banku inwestycyjnym Lazard w Londynie. Pracował również w departamencie mediów cyfrowych SonyBMG w Nowym Jorku. Od wielu lat inwestuje i rozwija przedsięwzięcia z obszaru new-tech.

Peter Haykowski

Prezes Zarządu Autostrada Wielkopolska SA
Wiceprezes Zarządu Autostrada Wielkopolska II SA

Prezes zarządu AWSA, wiceprezes zarządu AWSAII, dyrektor ds. inwestycji w Grupie Meridiam Infrastructure. Był członkiem zespołu finansowania projektów w Royal Bank of Scotland (RBS). Zdobył wówczas spore doświadczenie doradzając klientom w zakresie strukturyzacji, tzw. fund raising oraz realizacji transakcji infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem dróg i transportu w Europie Środkowo-Wschodniej, jak również infrastruktury publicznej w Wielkiej Brytanii. Peter Haykowski rozpoczął swoją karierę w KPMG w charakterze konsultanta w zakresie zarządzania, a następnie kontynuował karierę w dziedzinie finansowania projektów w PwC.
Posiada tytuł magistra finansów (Master of Applied Finance) Uniwersytetu w Melbourne Business School w Australii oraz inżyniera (Bachelor of Engineering) Uniwersytetu Westminster w Londynie.

Robert M. Nowak

Prezes Zarządu Autostrada Wielkopolska II SA
Wiceprezes Zarządu Autostrada Wielkopolska SA

Wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse AWSA , prezes zarządu AWSAII, odpowiedzialny za finanse. Był dyrektorem oddziałów Banku Austria Creditanstalt i Crédit Lyonnais w Poznaniu oraz centrali tego ostatniego w Warszawie. Absolwent prawa na UAM i zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Andrzej Lewandowicz

Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za eksploatację
Autostrada Wielkopolska SA
Autostrada Wielkopolska II SA

Wiceprezes zarządu, odpowiedzialny za eksploatację autostrady. Reprezentował w Poznaniu niemiecką firmę budowlaną Gebr. Vielhaben, odpowiadał za technikę w Przedsiębiorstwie Budownictwa Drogowego w Poznaniu. Ukończył Politechnikę Poznańską.

Jerzy Smagowski

Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za budowę
Autostrada Wielkopolska SA
Autostrada Wielkopolska II SA

Wiceprezes zarządu, odpowiedzialny za budowę. Od 24 lat zawodowo związany z budownictwem ogólnym i infrastruktury drogowej. Poprzednio był prezesem zarządu Mostostal-Zabrze SA Holding, PRInz SA-Holding. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, Akademię Ekonomiczną w Katowicach, ma tytuł MBA Bristol University.

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.