O firmie

Autostrada Wielkopolska S.A. logo

A2 Nowy Tomyśl - Konin (148 km)

Na ochronę środowiska na odcinku autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Konina (150 km) przeznaczono ok. 10% kosztów budowy, to m.in.:

 • 11 przejść dla dużych i średnich zwierząt,
 • 5 przejść dla małych zwierząt,
 • 5 przepustów dla płazów,
 • ekrany akustyczne,
 • ogrodzenia długości blisko 300 km,
 • zieleń,
 • systemy odwodnienia (zbiorniki ekologiczne, separatory, oczyszczalnie ścieków).

Nasz program ochrony środowiska obejmuje także:

 • plany ochrony środowiska i działań społecznych/ESAP,
 • lokalizację obszarów monitoringu przyrodniczego,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • monitoring siedliskowy roślin i zwierząt,
 • program ratowania płazów i gadów,
 • monitoring ornitologiczny.
Ochrona środowiska Nowy Tomyśl - Konin
Autostrada Wielkopolska II S.A. logo

A2 Świecko - Nowy Tomyśl (106 km)

Na ochronę środowiska na odcinku autostrady A2 ze Świecka do Nowego Tomyśla przeznaczono ok. 25% kosztów budowy, to m.in.:

Na odcinku A2 ze Świecka do Nowego Tomyśla powstało:

 • 35 przejść dla dużych i średnich zwierząt,
 • 71 przejść dla małych zwierząt,
 • 48 przepustów dla płazów,
 • ekrany akustyczne,
 • ekrany ochronne dla nietoperzy,
 • ogrodzenia długości 232 km,
 • zieleń,
 • systemy odwodnienia (zbiorniki ekologiczne, separatory, oczyszczalnie ścieków).

Nasz program ochrony środowiska obejmuje także:

 • plany ochrony środowiska i działań społecznych/ESAP,
 • lokalizację obszarów monitoringu przyrodniczego,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • monitoring siedliskowy roślin i zwierząt,
 • program ratowania płazów i gadów,
 • monitoring ornitologiczny, żerowisk nietoperzy i siedlisk bobra,
 • ochronę mrowisk,
 • gospodarkę odpadami.
Ochrona środowiska Świecko - Nowy Tomyśl

Jedno przejście dla zwierząt to ok. 20 mln zł, czyli roczny budżet średniej gminy.

W 80% trasa A2 do granicy z Niemcami przebiega przez tereny leśne, w tym – obszary chronione Natura 2000:

 • przecina 3, których nie można było ominąć (w sumie ok. 7 km)
 • w pobliżu 9 (5 z tzw. Shadow List, 4 z listy rządowej)

Stworzono 2 kolejne obszary (Stara Dąbrowa w Korytach i Rynna Jezior Rzepińskich) oraz rozszerzono granice 2 istniejących obszarów (Nietoperek i Ujście Ilanki).
A2 oddziaływuje na 1 obszar Natura 2000 (do 30 km).

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.